21.11.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/11/2023

Dostawa wielkogabarytowej membranowej prasy próżniowej

W związku z realizacją projektu nr RPMA.03.03.00-14-j061/23 „Komercjalizacja wyników prac B+R w przedsiębiorstwie na potrzeby wdrożenia nowej własnej technologii produkcji znacząco ulepszonych zabudów kamperwanów marki Vannado” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 TOMASZ BASIŃSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Basiński (REGON 368673998, NIP: 9512260915) z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert.


Szczegóły znajdują się w dokumentacji.

DOKUMENTACJA:

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówenia: LINK
 • Formularz oferty: LINK
 • Umowa na dostawę wyposażenia: LINK
 • Zapytanie ofertowe: LINK

21.09.2023 ZAWIADOMIENIE

Nazwa zawiadomienia: ZAWIADOMIENIE Z DNIA 21.09.2023 O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/08/2023 Z DNIA 11.08.2023

W związku z realizacją projektu nr RPMA.03.03.00-14-j061/23 „Komercjalizacja wyników prac B+R w przedsiębiorstwie na potrzeby wdrożenia nowej własnej technologii produkcji znacząco ulepszonych zabudów kamperwanów marki Vannado” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22), działając w imieniu własnym, zawiadamiam, o wynikach postępowania postępowania. Dziękujemy oferentom za złożenie ofert.

DOKUMENTACJA:

ZAWIADOMIENIE Z DNIA 29.08.2023

O WYBORZE OFERTY DLA CZĘŚCI NR 7 POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 03/06/2023 Z DNIA 21.06.2023

DOKUMENTACJA:

11.08.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/08/2023

Nazwa zamówienia: Dostawa pieca grzejnego

W związku z realizacją projektu nr RPMA.03.03.00-14-j061/23 „Komercjalizacja wyników prac B+R w przedsiębiorstwie na potrzeby wdrożenia nowej własnej technologii produkcji znacząco ulepszonych zabudów kamperwanów marki Vannado” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 TOMASZ BASIŃSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Basiński (REGON 368673998, NIP: 9512260915) z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert.


Szczegóły znajdują się w dokumentacji.

Informacje o zamówieniu można również znaleźć na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/169965

DOKUMENTACJA:

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówenia: LINK
 • Formularz oferty: LINK
 • Umowa na dostawę wyposażenia: LINK
 • Zapytanie ofertowe: LINK

09.08.2023 ZAWIADOMIENIE

Nazwa zawiadomienia: ZAWIADOMIENIE Z DNIA 09.08.2023 O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 03/07/2023 Z DNIA 27.07.2023

W związku z realizacją projektu nr RPMA.03.03.00-14-j061/23 „Komercjalizacja wyników prac B+R w przedsiębiorstwie na potrzeby wdrożenia nowej własnej technologii produkcji znacząco ulepszonych zabudów kamperwanów marki Vannado” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22), działając w imieniu własnym, zawiadamiam, o wynikach postępowania postępowania. Dziękujemy oferentom za złożenie ofert.

DOKUMENTACJA:

27.07.2023 ZAWIADOMIENIE

Nazwa zawiadomienia: ZAWIADOMIENIE Z DNIA 09.08.2023 O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/07/2023 Z DNIA 06.07.2023

W związku z realizacją projektu nr RPMA.03.03.00-14-j061/23 „Komercjalizacja wyników prac B+R w przedsiębiorstwie na potrzeby wdrożenia nowej własnej technologii produkcji znacząco ulepszonych zabudów kamperwanów marki Vannado” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22), działając w imieniu własnym, zawiadamiam, o wynikach postępowania postępowania. Dziękujemy oferentom za złożenie ofert.

DOKUMENTACJA:

27.07.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/07/2023

Nazwa zamówienia: Dostawa urządzeń CNC

W związku z realizacją projektu nr RPMA.03.03.00-14-j061/23 „Komercjalizacja wyników prac B+R w przedsiębiorstwie na potrzeby wdrożenia nowej własnej technologii produkcji znacząco ulepszonych zabudów kamperwanów marki Vannado” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 TOMASZ BASIŃSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Basiński (REGON 368673998, NIP: 9512260915) z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert.


Szczegóły znajdują się w dokumentacji.

Informacje o zamówieniu można również znaleźć na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/168200

DOKUMENTACJA:

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówenia: LINK
 • Formularz oferty: LINK
 • Umowa na dostawę wyposażenia: LINK
 • Zapytanie ofertowe: LINK

27.07.2023 ZAWIADOMIENIE

Nazwa zawiadomienia: ZAWIADOMIENIE Z DNIA 26.07.2023 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/07/2023 Z DNIA 05.07.2023

W związku z realizacją projektu nr RPMA.03.03.00-14-j061/23 „Komercjalizacja wyników prac B+R w przedsiębiorstwie na potrzeby wdrożenia nowej własnej technologii produkcji znacząco ulepszonych zabudów kamperwanów marki Vannado” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22), działając w imieniu własnym, zawiadamiam, iż w UNIEWAŻNIAM postępowania o udzielenie zamówienia pn. Dostawa urządzeń CNC, prowadzonego na podstawie ogłoszenia o zamówieniu w formie Zapytania Ofertowego 01/07/2023 z dnia 05.07.2023 (numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 2023-47624-165572). Zostanie ogłoszone nowe postepowanie.

Dziękujemy oferentom za złożenie ofert i przepraszamy za niedogodności.

Zakręt, dnia 2023-07.26
Tomasz Basiński
Właściciel

06.07.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/07/2023

Nazwa zamówienia: Dostawa urządzeń stolarskich

W związku z realizacją projektu nr RPMA.03.03.00-14-j061/23 „Komercjalizacja wyników prac B+R w przedsiębiorstwie na potrzeby wdrożenia nowej własnej technologii produkcji znacząco ulepszonych zabudów kamperwanów marki Vannado” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 TOMASZ BASIŃSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Basiński (REGON 368673998, NIP: 9512260915) z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert.


Szczegóły znajdują się w dokumentacji.

Informacje o zamówieniu można również znaleźć na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/165721

DOKUMENTACJA:

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówenia: LINK
 • Formularz oferty: LINK
 • Umowa na dostawę wyposażenia: LINK
 • Zapytanie ofertowe: LINK

05.07.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/07/2023

Nazwa zamówienia: Dostawa urządzeń CNC

W związku z realizacją projektu nr RPMA.03.03.00-14-j061/23 „Komercjalizacja wyników prac B+R w przedsiębiorstwie na potrzeby wdrożenia nowej własnej technologii produkcji znacząco ulepszonych zabudów kamperwanów marki Vannado” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 TOMASZ BASIŃSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Basiński (REGON 368673998, NIP: 9512260915) z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert.


Szczegóły znajdują się w dokumentacji.

Informacje o zamówieniu można również znaleźć na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/165572

DOKUMENTACJA:

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówenia: LINK
 • Formularz oferty: LINK
 • Umowa na dostawę wyposażenia: LINK
 • Zapytanie ofertowe: LINK
 • Ogłoszenie o zmianach: LINK
 • Zapytanie ofertowe po zmianach: LINK

ZAWIADOMIENIE Z DNIA 03.07.2023

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 03/06/2023 Z DNIA 21.06.2023

DOKUMENTACJA:

ZAWIADOMIENIE Z DNIA 03.07.2023

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 04/06/2023 Z DNIA 21.06.2023

DOKUMENTACJA:

ZAWIADOMIENIE Z DNIA 29.06.2023

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/06/2023 Z DNIA 13.06.2023

DOKUMENTACJA:

21.06.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/06/2023

Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia do przechowywania

W związku z realizacją projektu nr RPMA.03.03.00-14-j061/23 „Komercjalizacja wyników prac B+R w przedsiębiorstwie na potrzeby wdrożenia nowej własnej technologii produkcji znacząco ulepszonych zabudów kamperwanów marki Vannado” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 TOMASZ BASIŃSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Basiński (REGON 368673998, NIP: 9512260915) z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert.


Szczegóły znajdują się w dokumentacji.

Informacje o zamówieniu można również znaleźć na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/162318

DOKUMENTACJA:

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówenia: LINK
 • Formularz oferty: LINK
 • Umowa na dostawę wyposażenia: LINK
 • Zapytanie ofertowe: LINK

21.06.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2023

Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia linii produkcyjnej w sieciowe i przenośne urządzenia stanowiskowe

W związku z realizacją projektu nr RPMA.03.03.00-14-j061/23 „Komercjalizacja wyników prac B+R w przedsiębiorstwie na potrzeby wdrożenia nowej własnej technologii produkcji znacząco ulepszonych zabudów kamperwanów marki Vannado” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 TOMASZ BASIŃSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Basiński (REGON 368673998, NIP: 9512260915) z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert.


Szczegóły znajdują się w dokumentacji.

Informacje o zamówieniu można również znaleźć na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/162318

DOKUMENTACJA:

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówenia: LINK
 • Formularz oferty: LINK
 • Umowa na dostawę wyposażenia: LINK
 • Zapytanie ofertowe: LINK

13.06.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/06/2023

Nazwa zamówienia: Dostawa drukarki wielkoformatowej 3D

W związku z realizacją projektu nr RPMA.03.03.00-14-j061/23 „Komercjalizacja wyników prac B+R w przedsiębiorstwie na potrzeby wdrożenia nowej własnej technologii produkcji znacząco ulepszonych zabudów kamperwanów marki Vannado” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 TOMASZ BASIŃSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Basiński (REGON 368673998, NIP: 9512260915) z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa drukarki wielkoformatowej 3D: 1 szt.
Szczegóły znajdują się w dokumentacji.

Informacje o zamówieniu można również znaleźć na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/162318

DOKUMENTACJA:

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówenia: LINK
 • Formularz oferty: LINK
 • Umowa na dostawę wyposażenia: LINK
 • Zapytanie ofertowe: LINK

WYNIKI

 • ZAWIADOMIENIE Z DNIA 06.07.2023 O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO _> LINK

13.06.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2023

Nazwa zamówienia: Dostawa zestawów komputerowych

W związku z realizacją projektu nr RPMA.03.03.00-14-j061/23 „Komercjalizacja wyników prac B+R w przedsiębiorstwie na potrzeby wdrożenia nowej własnej technologii produkcji znacząco ulepszonych zabudów kamperwanów marki Vannado” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 TOMASZ BASIŃSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Basiński (REGON 368673998, NIP: 9512260915) z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie udzielane jest w trzech niezależnych częściach. Przedmiot zamówienia dotyczy zestawów komputerowych:
a) Część 1, obejmująca Komputerowe zestawy sterujące do obsługi ploterów frezujących CNC oraz do obsługi modeli zabudowy: 2 kpl.
b) Część 2, obejmująca Komputer przenośny do obsługi programów graficznych– 1 szt.
c) Część 3, obejmująca Przenośny komputer do obsługi procesu produkcyjnego – 5 szt.
Dostawa winna być zrealizowana w zadeklarowanym w ofercie terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Szczegóły znajdują się w dokumentacji.

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/162313

DOKUMENTACJA:

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówenia: LINK
 • Formularz oferty: LINK
 • Umowa na dostawę wyposażenia: LINK
 • Zapytanie ofertowe: LINK

23.01.2023

Dostawa wyposażenia (infrastruktury zaplecza produkcyjnego do przechowywania surowców do produkcji zabudów kamperwanów)

PLIKI DO POBRANIA

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówenia: LINK
 • Formularz oferty: LINK
 • Umowa na dostawę wyposażenia: LINK
 • Zapytanie ofertowe: LINK